top of page

Rapport från en arbetsdag.

Odlingsplatsen rensades från förtöjningar som havet förstört. Att en flera mm tjock rostfri vajer bara kunnat slitas av, på två ställen dessutom, väckte funderingar. Var det månne ett verk av främmande röjdykare snarare än av vågor och vind? En del blå syntetlina var också söndertrasad. Två f d odlingslådor studerades, den delade meningen var att dom ändå var fint patinerade.

En del idéer om hur odlingen i Soldalen kan bli mer tillgänglig ventilerades. Flytbrygga och stenkista med spång var två förslag som ansågs värda att jobba vidare med. Har du kunskaper eller kontakter inom dessa områden får du gärna vara med i detta utvecklingsprojekt.

14 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page