top of page

Vårt år med tång.

IMG_2071.JPG

Som medlem är du välkommen att delta i aktiviteter som passar dina intressen. Du måste inte engagera dig i allt vad föreningen gör.

Vill du hålla på med det praktiska som rör odlingen gör du det tillsammans med andra som har samma ork och lust att ta tag i saker.

Har du en dragning åt det påhittiga och gillar att hitta på nya sätt att t ex odla alger har du en given plats i det sällskapet. Alla idéer uppskattas.

Känner du för att lära dig mer om hav, miljö samt alger och dessutom utforska hur man kan tillaga och servera tång hör du hemma där.

Alla medlemmar förväntas inte göra allt, bara det man har tid och förmåga till.

Det är den samlade insatsen som får alger och vår förening att växa.

Bli medlem och medverka till en lokal, hållbar algodling i Kivik.

bottom of page