top of page
IMG_2113.JPG

Algodling i marina kolonilotter.

Föreningens idé är att vi tillsammans först lär oss om Östersjöns möjligheter och

 begränsningar, sedan gör försök med att omsätta teorin i praktik och bygga en odling för att

slutligen tillaga framtidens mat med alger som vi kunnat skörda.

Bli medlem och medverka till en lokal, hållbar algodling i Kivik.

bottom of page