top of page

Kan ålakusten även bli en tångkust?
Vi gör ett försök.

Föreningen Kivik Tång bildades i november 2022 med syftet att lokalt försöka skapa marina kolonilotter för hobbyodling av ätliga alger, som rörhinna och blåstång. Försöket hade inletts i liten skala ett år tidigare. Se vidare under Vår historia.

Styrelse 2024

Anders Andersson, ordförande (bild t v)

Jan Nilsson, kassör och vice ordförande (bild t h)    

 Lars Eklund, ledamot 

Josefine Larsson, adjungerad

Hans Ekström, adjungerad

Monica Jacobsson Höckert, adjungerad

Kontakta styrelsen på info@kiviktang.se

Föreningens bank

Logo Sparbanken Syd
IMG_2019.JPG
bottom of page