top of page
IMG_1848.JPG

Rörhinna (Ulva intestinalis) är en ettårig grönalg som växer på grunt vatten, eftersom den vill ha mycket ljus. Den innehåller fibrer, kolhydrater och protein samt är rik på mineraler och vitaminer. I vår del av Östersjön är rörhinna den alg som är mest lämpad för odling, då den är väl anpassad till den lägre salthalten här. Växtperioden är cirka sex månader, från vår till höst.

IMG_4793.jpg

Kivik Tång har lyckats väl med att från en plats hämta rörhinna som sedan får utvecklas lokalt i våra odlingsramar - vegetativ förökning. Den växer till snabbt och kan skördas flera gånger under säsongen. En del av utmaningen vid odling av rörhinna är att få den att växa på ett underlag där den sedan kan övervintra, så som den ”vilda” algen gör i hällkar och på stenar i vattenbrynet. Även om den är ettårig, kommer en ny generation att växa på samma ställe - naturlig förökning.

IMG_0570.JPG

En del odlar rörhinna på land i tankar. På västkusten förökar man en artfrände till rörhinna, havssallat (Ulva lactuca/fenestra), på rep. I akvarier får sporer först sätta sig på linor för att i nästa steg växa till ute i havet. Marint centrum i Simrishamn testar liknande metoder. Visionen är att få till en odling med återkommande rörhinna, att årets rörhinna ger upphov till nästa års och så vidare. Kivik Tång vill gärna åstadkomma detta. Säsongens försök går bland annat ut på det.

IMG_1906.JPG

”Havets tryffel” är ett sätt att beskriva rörhinnans smak. Bibliotek innehåller recept på hur du kan använda algen i din matlagning. Att till exempel fritera den lyfter upplevelsen. I Arkiv finns Beatrice Perssons kandidatuppsats ”En undersökning av potentiellt odlingsbara makroalger i Hanöbukten, Östersjön” som PDF. Läs och fundera på hur vi kan lära av hennes resultat.

bottom of page