top of page

Kivik Tångs kurser om hav, alger och odling arrangeras av Vuxenskolan i Simrishamn tillsammans med kommunens Marint centrum. Inbjudna föreläsare svarar för respektive program och innehåll.

IMG_1992.JPG
IMG_1372.PNG
IMG_9834.JPG

Kursprogram 2024

Ingen anmälan till säsongens kurser behövs. Betala avgiften i förväg eller när du kommer till föreläsningen. Pausfika ingår. Nya medlemmar får boken "Plocka tång och strandväxter" från förlaget Natur och Kultur, (värde ca 250 kr). Välkommen till årets serie av Kivik Tångs populära kurser.

 

1. Miljö, mat och hälsa ur ett hållbarhetsperspektiv.

Ulla Rosander och Josefine Larsson

31 januari - 18:30-20:00. Äppelgården i Kivik.

 

Livsmedel, det vill säga mat, är grunden för vår hälsa, vårt välbefinnande och vår kultur. Vissa typer av tillverkning kan däremot ha negativ inverkan på miljön. En hållbar matproduktion är nödvändig för att upprätthålla miljöns hälsa, säkerställa livsmedelssäkerhet och främja social och ekonomisk välfärd över tid. Ulla och Josefine presenterar och diskuterar detta aktuella ämne.

 

Avgift 50 kr för medlemmar i Kivik Tång, övriga 100 kr.

Betala med Swish 123 162 08 97 eller bankgiro 108-2312.

Ange Kurs 24-1 och ditt namn vid betalning.

 

- - -

 

2. Algodling i Östersjöns bräckta vatten, går det?

Om förutsättningar och möjliga effekter.

Josefine Larsson

14 februari - 18:30-20:00. Äppelgården i Kivik.

 

Det finns ett ökande intresse för odling av tång i svenska vatten, driven av hållbar livsmedelsproduktion, industriella ändamål och miljöpositiva effekter, som ökad biodiversitet och näringsupptag. Inom Östersjön är utvecklingen av odlingsmetoder för kommersiellt intressanta tångarter på gång. En viktig aspekt är att odling här kan vara bättre för miljön än på andra ställen då behovet av näringsupptag och ökad biodiversitet är högre. Josefine berättar mer om möjligheterna att skapa tångodling i Östersjön.

Avgift 50 kr för medlemmar i Kivik Tång, övriga 100 kr.

Betala med Swish 123 162 08 97 eller bankgiro 108-2312.

Ange Kurs 24-2 och ditt namn vid betalning.

- - -

3. Vatten och hälsa.

Ulla Rosander

13 mars - 18:30-20:00. Äppelgården i Kivik.

Vatten är en fundamental förutsättning för liv på jorden och ingår i alla ekosystem. Det är essentiellt för att stödja biologisk mångfald och upprätthålla ekologisk balans i naturen. Genom vattenkretsloppet tillgodoses behovet av vatten i naturen och därmed också för människor. I människokroppen är vatten avgörande för näringsupptag, kemiska reaktioner och temperaturreglering. Att upprätthålla vätskebalansen är nödvändigt för överlevnad, hälsa och vår prestationsförmåga. Ulla tar med oss på en resa i vattnets kretslopp genom ekosystemen och människokroppen.

Avgift 50 kr för medlemmar i Kivik Tång, övriga 100 kr.

Betala med Swish 123 162 08 97 eller bankgiro 108-2312.

Ange Kurs 24-3 och ditt namn vid betalning.

- - -

4. Algodling i Östersjöns bräckta vatten, går det?

Om utmaningar och odlingstekniker.

Josefine Larsson, Gonçalo Carneiro och Joel Lindholm

3 april - 18:30-20:00 Marint centrum, Simrishamn. Kiviks torg 18.00 för samåkning.

Tång har inga rötter utan kan växa fastsittande och frilevande i vattenmassan. Den tar upp näring direkt genom vävnaden, vilket gör att vissa arter kan odlas på exempelvis rep. Rörhinna odlas istället flytande i lådor, som i Kivik. Det krävs mer av arbete och utveckling för att optimera algodling i Östersjön. Josefine, Gonçalo och Joel presenterar tekniker och utmaningar kopplat till detta arbete. Vid detta tillfälle kommer vi även att besöka projektet Tångkustens laboratorium där försök med att fästa sporer från havssallat och rörhinna pågår.

Avgift 50 kr för medlemmar i Kivik Tång, övriga 100 kr.

Betala med Swish 123 162 08 97 eller bankgiro 108-2312.

Ange Kurs 24-4 och ditt namn vid betalning.

- - -

5. Tång i östra Asien.

Kultur, historia och matlagning.

Jane Yu

10 april - 18:30-20:00. Äppelgården i Kivik.

Varför tång spelar en viktig roll i östra Asiens matlagning? Det finns både en historisk och kulturell förklaring till detta. Alger används på många sätt i olika länder i östra Asien. Jane ger flera exempel på matlagningssätt och hoppas att de ska locka dig till att använda tång i maten. Låt dig inspireras och ta chansen att smaka på hennes spännande tångrätter.

 

Avgift 50 kr för medlemmar i Kivik Tång, övriga 100 kr.

Betala med Swish 123 162 08 97 eller bankgiro 108-2312.

Ange Kurs 24-5 och ditt namn vid betalning.

 

- - -

 

6. Det goda livet.

Mat och måltider.

Anna Ingvarsson

17 april - 18:30-20:00. Äppelgården i Kivik.

   

Är du nyfiken på att få veta mer om den värdefulla mat som förutom att den ger dig energi och näring, smakar gott och skänker njutning även påverkar din hälsa. Anna visar vägen till det goda livet och till tång i dina maträtter.

 

Avgift 50 kr för medlemmar i Kivik Tång, övriga 100 kr.

Betala med Swish 123 162 08 97 eller bankgiro 108-2312.

Ange Kurs 24-6 och ditt namn vid betalning.

 

- - -

7. Vem bor i tången?

Guidning och håvning i Hanöbuktens ekosystem.

Josefine Larsson och Rebecca Schmitz, Marint centrum.

7 maj - 18:00-20:00 i Kivik. Samling vid föreningens sjöbod i hamnen. Obs! datum.

 

Följ med ut i vattnet och spana bland blåstång och rörhinna. Det finns vadarbyxor, håv och vattenkikare att låna, men ta på varma och oömma kläder. Ta chansen att lära dig mer om tångens roll i ekosystemet och träffa några av alla dess invånare.

 

Ingen anmälan behövs, aktiviteten ingår

i Hanöbuktveckans program och är gratis.

Vid frågor kontakta josefine.larsson@simrishamn.se

 

- - -

 

8. Ätliga växter i och vid Östersjön.

En kort vandring.

Agne Paulsson

23 maj - 18.00-20:00. Samling vid Kiviks kapell. 

 

Följ med Agne på en vandring genom lövskog och längs stränder för att se vilka ätbara växter som Kivik har att bjuda på.

Avgift 50 kr för medlemmar i Kivik Tång, övriga 100 kr.

Betala med Swish 123 162 08 97 eller bankgiro 108-2312.

Ange Kurs 24-8 och ditt namn vid betalning.

För medlemmar i Kivik Tång finns tidigare kurser och föreläsningar på Vuxenskolans Learnify.

bottom of page