top of page

Marint centrum i Simrishamn.

Vårt samarbete går tillbaka till tiden innan Kivik Tång blev en förening. Marint centrum etablerades 2010, som en mötesplats för frågor som rör hav, vatten och kustbygd. Deras övergripande syfte är att värna Östersjöns miljö och främja en hållbar utveckling i Hanöbuktsregionen. marintcentrum.se

Ideella föreningen för ett biosfärområde för Österlen.

Kivik Tång kommer att engagera sig i arbetet som syftar till att skapa ett åttonde biosfäromåde i Sverige. ”Vi ser deltagandet som en möjlighet att sprida kunskap om vår verksamhet och att tång är del i blå maten som skall utvecklas.” hälsar styrelsen. biosfarosterlen.se

Cool Blue Future.

coolblue-logo-green.webp

En organisationen med fokus på lokalt havsbruk och hållbar marin odling i Europa. Tillsammans med 10 andra föreningar i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Åland är Kivik Tång förälder till ett manifest för samhällsbaserad odling av musslor, alger och ostron.  coolbluefuture.org

IMG_2323.JPG
bottom of page